Ośrodki o zastosowaniu komercyjnym generują duże ilości ścieków oraz znacznie bardziej obciążają systemy ich odprowadzania. To nie tylko wiąże się z dużymi wydatkami, ale także negatywnym wpływem na środowisko. W trosce o pogarszający się stan ekosystemu do prawa z roku na rok dodaje się nowe dyrektywy, nakładające na właścicieli takich miejsc określone wymagania odnośnie poprawy jakości eksploatacji budynku. Coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się biologiczne oczyszczalnie dla pensjonatów, które nie tylko spełniają wszystkie wymogi prawa budowlanego, normy europejskie itp., ale do tego gwarantują duże oszczędności.

Jak działają oczyszczalnie dla pensjonatów?

Instalacje dostępne w naszej ofercie to systemy najlepszych europejskich firm, posiadające liczne certyfikaty oraz spełniające wszystkie najważniejsze normy, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Są trwałe, nieawaryjne, wydajne, a przede wszystkim bardzo proste w obsłudze. Głównym elementem oczyszczalni dla pensjonatów jest podziemny zbiornik, do którego trafiają zanieczyszczenia. Ścieki są oczyszczanie z pomocą spzłoża biologicznego, na którym wytwarzają się bakterie tlenowe. W efekcie tego procesu zostają zredukowane do wody drugiej klasy czystości, którą możemy wypuścić np. do rzeki, jeziora, lub rowu. To rozwiązanie jest w pełni legalne, ponadto woda ta nie ma zapachu, tym samym nie zanieczyszczamy środowiska.

Co więcej, oczyszczalnie dla pensjonatów nie wymagają żadnej specjalistycznej konserwacji. Do podstawowej obsługi nalezy wypompowanie nadmiaru osadu 1-4 razy ciągu roku. Całą pracą steruje wolnoobrotowy silnik, którego roczny koszt utrzymania waha się w przedziale od 200 do 1500 zł!

Jakie korzyści daje oczyszczalnia dla pensjonatu?

Biologiczne oczyszczalnie dla pensjonatów są absolutnie bezpieczne dla środowiska i ludzi. Nie sprawiają żadnych kłopotów w obsłudze czy konserwacji, a także nie wymagają częstych wywozów (jedynie kilka razy w roku). Inwestycja w taki system szybko się zwraca – w porównaniu z kosztami obsługi tradycyjnego szamba rocznie można zaoszczędzić nawet do kilkunastu/kilkudziesięciu tysięcy złotych! To doskonałe rozwiązanie dla mniejszych ośrodków, które z pewnością chętnie zmniejszą swoje rachunki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Nie tylko sprzedajemy gotowe systemy biologicznych oczyszczalni, ale też pomagamy je dobrać oraz zajmujemy się ich instalacją. Skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów i uzyskać wstępną wycenę!