Gospodarstwo rolne samo w sobie generuje duże zużycie wody. Jeśli do tego zostało zaaranżowane na miejsce dla tzw. „wczasów pod gruszą”, do tego dochodzą ścieki powstające w trakcie wizyt klientów. W odpowiedzi na pogarszający się stan środowiska naturalnego najnowsze dyrektywy odnośnie prowadzenia ośrodków tego typu zalecają wprowadzanie bardziej ekologicznych rozwiązań. Korzystnym wyjściem okazują się biologiczne oczyszczalnie dla agroturystyki. Nie tylko spełniają wszystkie wytyczne i normy, ale też pozwalają wiele zaoszczędzić.

Jak działają oczyszczalnie dla agroturystyki?

W porównaniu z tradycyjnym szambem, oczyszczalnie dla agroturystyki są o wiele łatwiejsze i wygodniejsze w obsłudze. Takie systemy działają na bardzo prostej zasadzie. Głównym elementem instalacji jest podziemny zbiornik, do którego trafia zanieczyszczona woda. W wyniku m.in. naturalnych procesów z udziałem naturalnie wytworzonych bakterii tlenowych ścieki zostają oczyszczone do poziomu wody drugiej kalsy czystości. Te następnie są odprowadzane do gleby, w celu rozsączenia, lub do cieku wodnego. Rozwiązanie to nie powoduje to nieprzyjemnego zapachu czy innych negatywnych skutków ubocznych.

Dostępne w naszej ofercie oczyszczalnie dla agroturystyki są systemami od najlepszych w Europie producentów. Spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wyróżniają się solidnym wykonaniem, niezawodnością oraz wydajnością.

Jakie korzyści daje oczyszczalnia dla agroturystyki?

Biologiczna oczyszczalnia dla agroturystyki to doskonały wybór dający wiele rozmaitych korzyści. Jako że jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem, jest o wiele bezpieczniejsza dla okolicznej przyrody. Tak zorganizowane gospodarstwa mogą ubiegać się o dofinansowania. Co więcej, biooczyszczalnia dostarcza naturalnego nawozu, który jest niezwykle przydatny. Najbardziej bezpośrednią korzyścią są jednak duże oszczędności na wywozie i konserwacji – rzędu od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie! Taka oczyszczalnia jest wprost idealna do nowoczesnego, ekologicznego gospodarstwa zajmującego się agroturystyką!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Kompleksowo obsługujemy naszych klientów, dlatego pomagamy dobrać najlepsze rozwiązanie, planujemy instalację, po czym nadzorujemy cały proces realizacji. Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły oraz uzyskać wstępną wycenę!